E Mërkurë, 16 Shkurt 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje