E Mërkurë, 14 Tetor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje