E Mërkurë, 28 Tetor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje