E Mërkurë, 07 Tetor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje