E Mërkurë, 02 Tetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje