E Mërkurë, 17 Shkurt 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje