E Mërkurë, 03 Shkurt 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje