E Mërkurë, 10 Shkurt 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje