E Mërkurë, 16 Qershor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje