E Mërkurë, 07 Gusht 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje