E Mërkurë, 14 Gusht 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje