Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Средба на министерот Лирим Шабани со шефот на Делегацијата на ЕУ, Аиво Орав

Министерот за локална самоуправа Лирим Шабани, денеска оствари средба со шефот на Делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, Аиво Орав.

     На средебата, амбасадорот Орав му го честита изборот на министерот Шабани и изрази надеж дека досегашната добра соработка со Министерството за локална самоуправа, ќе продолжи и во иднина.

DSC 02131024x683     Министерот за локална самоуправа Лирим Шабани на средбата ги истакна приоритетите на Министерството и важноста на поддршката на Европската Унија за нивна целосна и доследна имплементација.

  -Како министер за локална самоуправа целосно сум посветен на имплементација на процесот на децентрализација, како и на максималната апсорбција на средствата од Европската Унија, преку имплементација на Програмите за прекугранична соработка, рече министерот Шабани. Министерот за локална самоуправа истакна дека во изминатиот програмски период се искористени околу 70% од расположливите средства за прекугранична соработка и тоа со минимум  човечки ресурси во Министерството.

   -Моја заложба е рече министерот Шабани да се зголеми ефиксноста во постапката и да се обезбедат доволно и квалитетни човечки ресурси со цел искористеноста на средствата да биде максимална. Министерот како приоритет на министерството ја истакана и доследната имплементација на политиката на рамномерен регионален развој, со цел да се намалат постојните диспаритети меѓу одделни делови од државата.

     Шефот на Делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, Аиво Орав истакна дека процесот на децентрализација е многу важен политички процес како за државата така и за нејзиното интегрирање во Европската Унија.

       DSC 0183 800x533 600x400DSC 0210 800x533 600x400

   -Европската Унија е тука да ги поддржи вашите напори за членство во Унијата, рече амбасадорот Орав. Во однос на искористувањето на средствата од ИПА Програграмата, абмсадорот Орав забележа дека системот на Европската Унија е многу бирократски но тоа е неопходно за да се минимизира ризикот од корупција. Тој ја истакна потребата од децентрализирање на работите на експертско ниво заради зголемување на ефикасноста. На средбата, министерот Шабани побара да се направат дополнителни напори и од двете страни за имплементација на средствата за прекугранична соработка со Косово, а од Делегацијата на Европската Унија беше најавено финализирање на подготовките за отпочнување на уште една нова Програма за прекугранична соработка меѓу Република Македонија Србија.

      На крајот, министерот Шабани изрази подготвеност за добра и блиска соработка во интерес на ефикасно спроведување на Програмите за прекугранична соработка и на проектите кои што се во функција на унапредување на процесот на децентрализација.

Отворен Центар за соработка со бизнис заедницата во Скопскиот плански регион

IMG 01591024x576Министерот за локална самоуправа Лирим Шабани, во присуство на градоначалниците на 17-те општини од Скопскиот плански регион го отвори  Првиот Регионален Центар за соработка со бизнис заедницата.
Министерот Шабани истакна дека приоритет на Министерството за локална самоуправа е да го поттикне развојот на општините и на регионите. За таа цел, рече Шабани, со поддршка на Министерството за локална самоуправа и на УНДП која што ја обезбдува опремата за канцелариите, Центри за соработка со бизнис заедницата најпрво ќе бидат отворени во Скопскиот, Полошкиот, Источниот и во Југозападниот плански регион, а во другите плански региони ќе биде воспоставена Мрежа за инклузивен развој.
-Идејата е на ниво на регион да се создадат цврсти релации меѓу јавниот сектор-општините и IMG 5937 600x450бизнис секторот, заради обезбедување на заедничка поддршка во определувањето на приоритетие на регионот, реализација на проекти, поддршка на малите и средните бизниси, привлекување на инвестиции преку претставување на бизнис климата во регионот и слично. Регионалниот Центар ќе ја има бизнис мапата на постоечките субјекти, како и на можностите за отварање на нови бизниси преку поддршка на домашните и странски инвеститори, рече министерот Шабани, кој истакна дека не смее да има административни бариери за квалитетните идеи, а Региналниот центар ќе биде линкот меѓу бизнис секторот, локалните власти и централната власт.
Регионаните Ценри за соработка со бизнис заедницата ќе функционираат во рамките на Центрите за развој на планските региони.
- Настапуваме “Заедно, за развој на планскиот регион”. Очекувам овој пристап да даде ефекти и во обезбедувањето и на поголеми средства од ИПА фондовите на Европската Унија, преку организиран и координиран настап, со проекти кои што ќе бидат препознаени и од Европската Унија и од граѓанит, рече министерот Шабани.

 

Награда за Вардарскиот плански регион

unnamed51024x680Министерството за локална самоуправа на Вардарскиот плански регион му додели награда од 15 илјади долари за воспоставување на најдобра практика на меѓуопштинска соработка.
Вардарскиот плански регион нагадата ја доби за проектот Мрежа за инклузивен развој, кој што, со поддршка на УНДП, ќе се реплицира и во Североисточниот и Пелагонискиот плански регион.
Министерот за локална самоуправа Лирим Шабани истакна дека мисијата на Мрежата за инклузивен развој е да се засили координацијата меѓу јавниот, приватниот и невладиниот сектор во создавањето услови за развој на силна и конкурентна економија на планскиот регион, која ќе понуди поголеми можности за вработување и истовремено ќе ги постигне неопходните социјални и еколошки стандарди.
-Податокот дека во Мрежата за инклузивен развој учествуваат 17 различни субјекти, како што се општините, Центарот за развој на регионот, Стопанските комори, Занаетчиската комора, граѓанскиот сектор, медиумите и други, говори за ангажираност на голем потенција. Приоритет на Министерството за локална самоуправа е развојот на општините и на планските региони, рече министерот Шабани, кој истакна дека за таа цел е неопходна соработка и партнрство меѓу сите субјекти во регионот.
-Цениме дека има потреба од развивање на иновативни модели, преку кои соработката ќе биде сеопфатна и канализирана, рече министерот Шабани којunnamed 6 600x399 што истакна дека е неопходно планскиот регион да обезбеди оддржливост на проектот со максимално ангажирање на сите инволвирани страни.
Постојаниот претставник на УНДП, Алесандро Фракасети истакна дека проектот во изминатите 7 месеци на имплементација остварил конкретни резултати. Остварена е соработка меѓу сите 9 општини, кои што преку инклузивен и партиципативен процес ќе влијаат на развојот на планскиот регион, рече Фракасети.
За наградата се заблагодарија претседателот на Вардарскиот плански регион и градоначалник на општина Велес, Славчо Чадиев, градоначалникот на општина Демир Капија, Трајче Димитриев и раководителот на Вардарскиот плански регион, Марко Колев.

 

 

Министерот Шабани се сретна со претставникот на Делегацијата на ЕУ, г-дин Левичек

11024x683Министерот за локална самоуправа Лирим Шабани се сретна со првиот секретар за економски прашања и за градење на институциите на Европската делегација во Македонија, Јаромир Левичек со кого имаше конструктивен разговор во врска со меѓу гранична соработка на Македонија во рамките на ИПА Програмата за втората компонента  за што се разменија заемни информации  во врска со актуелни проекти, јавни повици  за апликации и за други активности што се во тек.
Министерот Шабани уште еднаш ја истакна својата подготвеност за интензивна соработка со Делегацијата на Европската Унија и со нејзините релевантни структури во Република Македонија оценувајќи ја високо  помошта на ЕУ која му се пружи  на Република Македонија. Јас, рече министерот Шабани, сум отворен за соработка и како нов министер во овој оддел од почетокот бев информиран во детали за тековните активности се со единствена цел процесот да се движи напред. Сум информиран, рече тој,и за забелешките од страна на Европската делегација кој се адресирани до MЛС и сум ги преземал сите мерки за отстранување на нив. Првично сум  се ангажирал за градењето на човечките капацитети во секторот на ЕУ во Министерството за локална самоуправа и дека досега  успешно сме им одговарале на барањата на Европската делегација. 2 600x325
   "Со жалење разбрав за одбивање на проекти од страна на Република Косово за прекугранична соработка. Не сакам да посочам кој е крив за ова, но тоа ме тера да сите ние максимално да се ангажираме за во иднина успехот да не ни изостане. Барам во иднина барем еднаш месечно да имаме заеднички средби се со цел да се координираат и да ги унапредат активности и работи кои се однесуваат  за прекуграничната соработка и ИПА-II ", бидејќи за нас од особена важност  е да не се изгубат сите средства предвидени за проекти ", рече министерот Шабани.
Претставникот на Делегацијата на ЕУ, г-дин Левичек изрази задоволство од соработката со министерот Шабани кој го запозна со досегашната реализација на проекти за прекугранична соработка. Европската делегација навистина има строги критериуми во поглед на користењето на финансиските средствата затоа што тие се собираат од страна на европските даночни обврзници, и ние, рече Ливичек, сакаме да го заземат своето заслужено место за доброто на сите македонски граѓани. Што се однесува до одбивањето на проектите со Косово, тој истакна дека не се изгубени сите финансиски средства и ќе има ревитализација на  дел  од нив, додавајќи дека ќе има надзор и мониторинг од страна на нив за спроведување на проекти во иднина. Во врска со идните повици за прекугранична соработка со Албанија,Левичек рече дека тие би можеле да достигнат од 1-2 милиона евра кои ќе бидат наменети за квалитетни проекти кои ќе влијаат на подобрување на условите за живот на граѓаните и зајакнување на прекуграничната соработка меѓу двете земји .

Министерот Шабани се сретна со амбасадорот на Швајцарија Лазарото

ft 2Министерот за локална самоуправа Лирим Шабани  се сретна со амбасадорот на Швајцарската Конфедерација, г-дин Стефано Лазарото.
На овој состанок високо беше ценето придонесот на Швајцарската амбасада во Република Македонија, што преку Швајцарската агенција за развој и соработка  до сега се реализирани доста важни активности и во повеќе општествени сфери.
 Министерот Шабани  се заблагодари на амбасадорот Лазарото за помош  што досега Швајцарската амбасада му ја пружи  на  Македонија и на  институциите,а исто така го поздрави и неговиот личен ангажман за реализација на повеќе значајни проекти.
"Министерството за локална самоуправа има висок ниво на соработка и ова соработка убеден сум дека ќе продолжи и во иднина. Ние сме  ви благодарни за вашата посветеност и се надевам дека оваа соработка уште повеќе ќе се прошири. Сето ова резултираше со многу позитивни ефекти и со проекти кои се спроведуваат од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка "ГИЗ" кои имаат директно позитивно влијание за рамномерниот регионален развој во Република Македонија,во градењето на човечките капацитети и зајакнување на демократијата во нашата земја,нагласи  министерот Шабани. DSC 0284
Швајцарскиот амбасадор Стефано Лазарото изрази задоволство за досегашната плодна соработка а исто така,го информираше министерот Шабани за проектите кои се во тек и оние кои ќе следат во иднина. Тој истакна дека Агенцијата за развој и соработка и покрај обезбедената  помош за  втората фаза за регионален развој, обезбедил и гранд за поддршка на ЗЕЛС за 2015 год, како и финансиска поддршка за општините за  подготовка на регистарот за индустриски зелени површини и ставање на истите во функција. Амбасадорот Лазарото исто така, истакна дека ќе ги подржи и проектите за развој на руралниот туризам и изнаоѓање на нови начини за поддршка на развојот на руралните општини.
Министерот Шабани ги нагласи и барањата на многу општини за поддршка на конкретни проекти, за финансиска поддршка и за подготовка на деталните урбанистички планови како и за дигитализирање на архивата на министерството и општините.

Министерот Шабани се сретна со амбасадорот на Косово Хиса

1Министерот за локална самоуправа,Лирим Шабани, оствари  работна средба со амбасадорот на Република Косово во Република Македонија, г-дин Илбер Хиса со кого разговараше за соработка меѓу MЛС и слични институции на Косово со посебен акцент на прекуграничната соработка меѓу двете земји и програмата ИПА  фондови кои се финансираат од Европската унија.
Министерот Шабани го информираше Амбасадорот Хиса за тековните активности кои се однесуваат  на прекуграничната соработка,со работата на оперативните структури како и за плановите и проекциите за наредниот период.
"Јас сериозно сум пристапил кон работите за унапредување на процесот на ИПА- Програми за прекугранична соработка со сите наши соседи а во овие рамки и со Република Косово. До сега активностите се развиени добро и има позитивни резултати се спроведени многу проекти. Во ова насока за објективни и субјективни причини, за жалење, ЕУ одбило проекти за прекугранична соработка со Косово. Но, јас сум оптимист и очекувам од Европската делегација во Македонија да има ревалоризација на средствата предвидени со што ќе се користат еден дел од предвидените финансиски фондови ", рече министерот Шабани. Тој додаде дека има контакти со претставниците на Европската делегација и очекува поинтензивна соработка во иднина.
Амбасадор на Косово Илбер Хиса високо го оцени конструктивниот ангажман на министерот Шабани и изрази подготвеност да се направи многу повеќе за продлабочување на соработката, особено во унапредување на процесот за искористување на ИПА фондовите од Европската унија. Амбасадорот Хиса изрази уверување дека во иднина ќе се вклучат многу повеќе оперативни структури од двете земји се со единствена цел  Европските фондови да се користат се повеќе а и за повеќе проекти кои ќе го подобрат животот на граѓаните од двете страни на границата.

Министерот Шабани се сретна со амбасадорот на САД, Волерс

11024x683 2Министерот за локална самоуправа,Лирим Шабани одржа работна средба со амбасадорот на САД во Република Македонија, г-дин Пол Волерс, нивниот разговор беше фокусиран на реализацијата и спроведувањето на процесот на децентрализација и пренесувањето на надлежностите од централната  власт на локалната.
Министерот за локална самоуправа,Лирим Шабани го информираше амбасадорот на САД за активностите кои  ги презел и ќе ги преземе Министерството за локална самоуправа, за поуспешно спроведување на процесот на децентрализација, за чекорите што беа преземени и истакна дека министерството е  носител за спроведувањето на процесот на децентрализација и на програмата ИПА за прекуграничната соработка. Децентрализацијата е главен столб на Охридскиот договор, главниот столб за развојот на општеството и на демократските процеси во земјата, рече министерот Шабани.
Министерот Шабани, исто така,му се заблагодари на амбасадорот Волерс  за помошта што американската државна го дала за време на овој период за спроведување на овој процес.

  2 600x4503 600x400
На оваа средба, исто така се разговараше за важноста на рамномерен регионален развој. Амбасадорот ги пофали позитивните работи на преку граничната соработка кои ги има Република Македонија со Грција, Косово, Албанија и Бугарија.
Амбасадорот ги потенцираше помошта  и конкретни проекти што амбасадата на САД го пружат за Македонија и истакна дека таа и понатаму останува отворена за помош од страна на Соединетите Американски Држави.

Министерот Лирим Шабани се сретна со амбасадорот Ралф Брет

DSC 00781024x739 1DSC 0092 600x332

Министерот за локална самоуправа г. Лирим Шабани оствари работна средба со шефот на мисијата на ОБСЕ во Македонија, амбасадорот Ралф Брет.
Министерот Шабани му се заблагодари на г. Берт за посетата и го информираше за текот на работите а особено за процесот на децентрализација во земјата, нагласувајќи дека процесот на децентрализација започнал многу порано, но нејзиното интензивирање е направено по Охридскиот рамковен договор.
Во програмата  на Владата е предвидено дека  приходи  за општините кои се собираат од ДДВ да се зголеми од 4,5% на 6%.
Исто така во буџетот за 2015 се зголемени средствата за предлог проектите, што треба да значи дека се во корист на локалната власт.
Исто така, и амбасадорот г. Брет му се заблагодари на министерот Шабани за денешната средба и изрази подготвеност за продолжување на соработката а исто така и да дадат поддршка во корист на Министерството за локална самоуправа, како и учеството на  претставниците од ОБСЕ во  работната група за децентрализација .
Беше истакнато дека во иднина треба да има почести средби меѓу претставниците на двете страни се со единствена цел за по плодна соработка.

Средба со директорката на Мировниот корпус

DSC 01471024x683Соработката меѓу Министерството за локална самоуправа и Мировниот корпус на Соединетите Американски Држави во Република Македонија ќе биде потврдена и проширена со потпишување на Меморандум за разбирање. Ова беше договорено на денешната средба на Министерот за локална самоуправа Лирим Шабани со директорката на Мировниот Корпус, Кeтлин Кори.
Министерот Шабани истакна дека врз основа на негово лично познанство со некои од волонтерите е запознаен со нивната работа и е заинтересиран соработката да се прошири и во некои други области.
Заменикот министер Љупчо Пренџов се заблагодари за поддршката што волонтерите им ја даваат на локалните заедници и ја истакна отвореноста на локалните власти за соработка во различни области.
Директорката Кори истакна дека од 1962 година до денес трите цели на Мировниот корпус остануваат исти:помош на земјите што имаат потреба од искусни и стручни лица, можност локалното население одблиску да го запознае американскит народ и култура и обратно, волонтерите да се запознаат со луѓето и културата на земјите во кои што работат.
Во моментов во Република Македонија работат околу 80 волонтери, од кои девет во општини и во Центарот за развој на Вардаскиот плански регион. Останатите се вклучени во наставата по англиски јазик во училиштата, како  и во работата на  граѓанските организации.
Свечената церемонија по повод пристигнувањето на новите 45 волонтери во Република Македонија ќе се одржи на 28-ми ноември во Скопје.

Подобрување на патната инфраструктура во Југоисточниот регион

zam.Minister-MLS

Подобрување на патната инфраструктура во прекуграничната област АГРАС, е проект финансиран со средства од ИПА Програмата на Европската Унија, а имлементиран во соработка на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и соодветниот регион од Грција.

Заменикот министер за локална самоуправа Љупчо Пренџов истакна дека Министерството за локална самоуправа е особено задоволно од корисноста на проектот во рамките на кој покрај Студијата за подобрување на патната инфраструктура, се подготвени и техничка документација за локалниот пат Ѓавато-Грчиште, како и техничка студија за завршување на дел од патот Едеса Лерин.

За нас како министерство е многу важно што станува збор за проект од кој бенефит  ќе имаат сите општини во планскиот регион и затоа што е проект кој што може да послужи како основа за реализација на многу нови инфраструктурни зафати, неопходни за поттикнување на развојот, рече заменикот министер Пренџов.
Тој истакна дека Југоисточниот плански регион според степенот на развиеност е втор, веднаш по Скопскиот, што укажува на постоење на голем потенцијал.
Во формирањето и функционалноста на Центрите за развој на планските региони,  Министерството за локална самоуправа има вложено и средства и административна подршка, се со цел тие да прераснат во генератори на развојот на регионот. Наша цел е, рече Пренџов, по пет години Центрите да си обезбедат самоодржливост, а реализацијата на вакви проекти е чекор во тој правец.

Рамнотежа на власта и одговорностите на централно и локално ниво

DSC 18521024x683Министерот за локална самоуправа, г-дин Лирим Шабани присуствуваше на отворањето на проектот "Изградба на ефективна и демократска локална самоуправа" а кој е финансиран од страна на Европската заедница. На овој состанок беа поканети претставници на ЕУ, градоначалниците и претставниците на Холандскиот "ECORYS".
Министерот  Шабани во својот говор ги поздрави сите учесници ,изразувајќи го  своето задоволство за важноста и напредокот на проектот, кои се спроведува во десет општини, и им се заблагодари  на претставниците од европската и меѓународната  заедница  за дадената помош за  реализација на овој проект како и за другите проекти кои влијаеле позитивно за продлабочувањето на демократските процеси во земјата и подобрување на состојбата на граѓаните.
"Ние се наоѓаме пред едно  ново поглавје. Наместо да зборуваме за "децентрализација" – а кој има позитивни и негативни толкувања, време е да зборуваме за "централната –локалната рамнотежа". Се поставува  прашањето "На кој начин да се постигне вистинската рамнотежа на власта и одговорноста меѓу централната и локалната власт." Централната власт го одредува стратешката насока и целокупната политика ,во рамките на  економските  можности,додека локалните власти треба да бидат спроведувајќи на стратегиите и развојните насоки ", рече министерот Лирим Шабани.
Е нормално и европско,рече Шабани, поделбата на задачите и одговорности помеѓу централната и локалната власт  да биде под постојана контрола. Наша цел е да се подобри квалитетот на живот на граѓаните со обезбедување на безбедна животна средина и за нови економски можности.,рече меѓу другото министерот Шабани.
Отворањето на проектот го поздрави  и претставникот на Европската делегација Роберт Лидел кој ги поздрави присутните истакнувајќи дека децентрализацијата на власта мора да продолжи со цел граѓаните да ја почувствуваат демократизацијата на општеството и позитивно да влијае на подобрување на виталните прашања за нив.

Прес конференција на министерот Лирим Шабани

Два нови проекти за поттикнување на развојот на општините и на планските региони

DSC 19331024x922 4Министерството за локална самоуправа  отпочна со реализација на два нови иновативни   проекти.  Отвараме Бизнис центри и Мрежи за инклузивен развој во осумте региони, соопшти министероот за локална самоуправа, Лирим Шабани.
Во Скопскиот, Полошкиот, Источниот и во Југозападниот плански регион отвораме Центри за поддршка на приватниот сектор. Таков центар веќе постои во Југоисточниот плански регион. Целтта е зголемување на конкуретноста на планските региони преку поддршка на мали и средни претпријатија и на претприемништвото.
Овие јадра на развојот, рече Шабани, ќе функционираат во рамките на сегашните Центри за развој на регионите. Со релативно мали буџетски финансиски средства ( по околу 30 000 долари за секој Центар), сакаме да предизвикаме ефект на снежна лавина, преку директно анимирање и сервисирање на бизнис секторот.  
Центри ќе располагааат со:
- регионална база на податоци за институции и фирми кои нудат услуги за развој на приватниот сектор,
- регионална база на податоци за достапните “greenfield” и “brownfield” локации
-мапа на слободни индустриски зони, како и на сите постојни индустриски зони во регионот и нивните карактеристики,
-водич за потенцијални инвеститори со сите за нив важни информации, од контакти до законодавство,
-како и со информации за расположливите ЕУ програми за поддршка на приватниот сектор  
Во Вардарскиот, Североисточниот и во Пелагонискиот плански регион, воспоставуваме Мрежи за инклузивен развој. Станува збор за институционални партнерства меѓу локалната власт, бизнис заедницата и граѓанскиот сектор, за заедничко  планирање и реализацијата на проектите во планските региони.
 Всушност иницираме вклученост на сите релевантни субјекти на регионално ниво во развојот на општините и на регионот од што корист би имале сите, рече министерот за локална самоуправа, Лирим Шабани.

DSC 1928 600x400     DSC 1938 600x400
На иницијатива на граѓани,   на општини и на други институции, поднесени до Министерството, до Владата и до Собранието, Министерството за локална самоуправа пристапи кон измена на Законот за територијална организација на локалната самоуправа, информираше министерот Шабани. Станува збор за внесување во Законот на населени места кои што имаат традиција на села или за кои се издаваат лични документи.  Исто така има и технички корекции на имиња на села, кои создаваа проблем во издавањето на личните документи на граѓаните од тие села. Корекциите се направени во консултација со други релевантни институции како Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за катастар и Службата за водење на матична евиденција.

 

 

 • 1

Вести

Министерство за Локална Самоуправа