E Mërkurë, 21 Gusht 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje