E Mërkurë, 27 Shkurt 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje