E Mërkurë, 24 Qershor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje