E Martë, 02 Qershor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje