E Mërkurë, 28 Qershor 2023
Nuk u gjet ndonjë ngjarje