E Martë, 27 Qershor 2023
Nuk u gjet ndonjë ngjarje