E Mërkurë, 14 Qershor 2023
Nuk u gjet ndonjë ngjarje