E Martë, 13 Qershor 2023
Nuk u gjet ndonjë ngjarje