Rajoni Verilindor 

Popullsia: 173982

Sipërfaqja në km2: 2,310

Numri i komunave: 6

Numri i vendbanimeve: 192

 

Komunat në rajonin Verilindor:

 

Komuna e Kratovës, Komuna e Kriva Palankës, Komuna e Rankocës, Komuna e Staro Nagoricane, Komuna e Kumanovës, Komuna e Likovës.