E Mërkurë, 21 Qershor 2023
Nuk u gjet ndonjë ngjarje