E Martë, 28 Qershor 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje