E Martë, 21 Qershor 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje