E Mërkurë, 26 Tetor 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje