E Mërkurë, 18 Gusht 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje