E Mërkurë, 23 Qershor 2021
Nuk u gjet ndonjë ngjarje