E Mërkurë, 05 Gusht 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje