E Mërkurë, 26 Gusht 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje