E Mërkurë, 19 Gusht 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje