E Mërkurë, 12 Gusht 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje