E Mërkurë, 15 Janar 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje