E Mërkurë, 09 Tetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje