E Mërkurë, 23 Tetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje