E Mërkurë, 16 Tetor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje