E Mërkurë, 20 Qershor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje