E Martë, 19 Qershor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje