E Mërkurë, 31 Janar 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje