E Mërkurë, 03 Janar 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje