E Mërkurë, 24 Janar 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje