E Mërkurë, 17 Janar 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje