E Mërkurë, 10 Janar 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje