E Mërkurë, 26 Korrik 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje