E Mërkurë, 15 Shkurt 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje