E Mërkurë, 06 Gusht 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje