E Mërkurë, 27 Gusht 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje