E Mërkurë, 20 Gusht 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje