E Mërkurë, 13 Gusht 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje