E Mërkurë, 22 Tetor 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje