E Mërkurë, 23 Tetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje